بازگشت >>

گالری تصاوير

   

  مراسم هجدهمين جايزه ادبي و تاريخي بنياد دكتر محمود افشاريزدي اهدا به دكتر فراگنر ايرانشناس اطريشي سال 1389  
مدارس تهران شهرک فاطمیه (واقع در شهرری)

مدارس شهرری

جلسات هيات مديره و شورای توليت مراسم جايزه باغ دکترمحمود افشار یزدی (واقع در باغ فردوس)


ساختمان قديم موقوفه كه محل استقرار موسسه لغت نامه دهخدا بود  (نقاشي سيدحميد رضاقاسمي)