2بازگشت >>
بازگشت به صفحه قبل>>


انتشارات  (بر حسب سال انتشار)

توضیحات

سال انتشار

نام نویسنده

نام کتاب

ردیف

دفتردوم

1395

گزینش وپژوهش عزت الله فولادوند

این حله تنیده زدل ......
قصیده وقصیده سرایان ازملک الشعرای بهارتا به امروز
187

دفترنخست

1395

گزینش وپژوهش عزت الله فولادوند

این حله تنیده زدل ......
قصیده وقصیده سرایان ازملک الشعرای بهارتا به امروز
186
  1395

ناصرالدین منشی کرمانی

سمط العلی للحضره العلیا (تاریخ قراختایئان کرمان) 185

جلد سوم

1394

به كوشش مسعود عرفانيان

مقالات سعيد نفيسي 184

جلد پنجم

1394

به كوشش كريم اصفهانيان - بهرام غفاري

اسناد تاريخي خاندان غفاري 183

تصحیح ميرهاشم محدث

1394

محمدبن قوام بن رستم بدر خزانه اي بكري بلخي

بحرالفضايل في منافع الافضل 182

تصحیح سیدعلی آل داوود

1394

فخرالدین رازی

جامع العلوم (ستینی) 181
به تصحيح محمد روشن 1394 حمدالله مستوفي قزويني تاريخ گزيده جلد 2 180
به تصحيح محمد روشن 1394 حمدالله مستوفي قزويني تاريخ گزيده جلد 1 179

ویراستاری دکتر روشنک آذری زیرنظر دکتر ژاله آموزگا

1393

ترجمه همایون صنعتی زاده

لشگرکشی اسکندر به ایران 178
  1393

ترجمه وتحقیق دکترحسن جوادی وویلم فلور

سه سفرنامه

177
تصیح   احمداقتداری 1393

محمد علی خان سدیدالسلطنه مینابی بندرعباسی

سفرنامه سدیدالسلطنه 176

تصیح ، تحقیق اکبر صبوری

1393

تاج السلمانی

تاریخ نامه (شمس الحسن)

175
جلد چهارم 1393 به كوشش فرشته صرافان اسناد تاريخي خاندان غفاري 174
  1393 ترجمه همايون صنعتي زاده لشكركشي اسكندر به ايران 173
  1393 به کوشش ایرج افشار- با همکاری کریم اصفهانیان پژوهشهای ایرانشناسی جلد 22 172
  1393 گرداوري به اهتمام رسول درياگشت صائب و سبك هندي و گستره تحقيقات ادبي 171
– بررسی جغرافیای تاریخی و فرهنگ مردمی الوند کوه 1392 تالیف و نگارش علی جهانپور الوند کوه 170
اسرار عشق و عرفان در تخت جمشیدایران 1392 احمد اقتداری دولت عشق 169
  1392 به تصحیح حبیب یغمایی- به کوشش ومقدمه سید علی آل داوود دیوان منوچهر دامغانی 168
پژوهشی در اساطیر، ادیان آسمانی،باورهای عامیانه پزشکی وادبیات پارسی 1392 دکترمحمد سیاسی چهل وچهل سالگی 167
  1392 به كوشش دكتر حسن جوادي سفرنامه تاریخ اصفهان 166
  1392 به کوشش ایرج افشار- با همکاری کریم اصفهانیان پژوهشهای ایرانشناسی جلد 21 165
  1392 محمد حسين اسلام پناه کتیبه ها وسنگ نبشته های کرمان 164
به كوشش كريم اصفهانيان و بهرام غفاري 1392 غلامحسين غفاري كاشاني سفرنامه خراسان 163
به كوشش ایرج افشار و علي محمد هنر با همكاري ميلاد عظيمي ۱٣٩۱ علامه محمد قزويني مسائل پاريسيه 162
  ۱٣٩۱ ایرج افشار و كاوه بيات دفتر تاريخ - مجموعه اسناد و منابع تاريخي 161
به كوشش قدرت الله پيشنماززاده ۱٣٩۱ محمد تقي دانش پژوه بيست و پنج جستار 160
  ۱٣٩۱ دکتر محمد شریف نقد و بررسی کتاب های تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره 159
  ۱٣٩۱ امیر سمیعیان آذربایجان در دوره سلجوقیان 158
در روزگار شاه عباس ثانی و شاه سلیمان صفوی ۱٣٩۱ محمد رضا ابوئی مهریزی تاریخ فرهنگی یزد 157
جغرافیای ایران زمین در عصر صفوی ۱٣٩٠ ایرج افشار مختصر و مفید 156
هجده گفتار ادبی و تاریخی ۱٣٩٠ نذیر احمد - ترجمه سید حسن عباس قند مکرر پارسی 155
فهرست کتابهای تاریخ و سیاست به دستور لرد مونستر ۱٣٩٠ گردآوری ایرج افشار پنج کتاب شناسی ایران 154
دو رساله از دو نویسنده ناشناخته قرن ششم ۱٣٩٠ به تصحیح میر هاشم محدث احوال و اخبار برمکیان 153
به کوشش ایرج افشار وبا یاری جواد بشری ۱٣٩٠ ابوطاهر محمد بن یحیی عوفی نزهة العقول فی لطائف الفصول 152
بزرگان ادب - کتاب شناسی ۱٣٩٠ به کوشش کریم اصفهانیان باهمکاری محمدرسول دریاگشت مقالات سعید نفیسی 151
  ۱٣٩٠ عباس پریش روی برابر نهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی 150
یادداشتهای علامه محمد قزوینی ۱٣٩٠ ایرج افشار و علی محمد هنر مسائل پاریسیّه (جلد دوم) 149
  ۱٣٩٠ میلاد عظیمی ای زبان پارسی (در سه جلد) 148
  ۱٣٩٠ دکتر محمد سیاسی سبک اصفهانی 147
هفتاد و دو مقاله اهدا شده به شادروان دکتر محمد امین ریاحی ۱۳٨٩ نادر مطلبی کاشانی پژوهشهای ایران شناسی جلد بیستم - آفرین نامه 146
  ۱۳٨٩ محمد گلبن فهرست مجله آینده 145
  ۱۳٨٩ ایرج افشار دفتر تاریخ- مجموعه اسناد و منابع تاریخی - دفتر چهارم 144
  ۱۳٨٩ دکتر محمد سیاسی خلیلی - شاعر افغان و ایران 143
  ۱۳٨٩ دکتر منوچهر ستوده البرز کوه 142
  ۱۳٨٩ دکتر یونس جعفری صائب تبریزی 141
  ۱۳٨٩ ترجمه میرزا احمدخان سرتیپ تاریخ ماوراءالنهر 140
  ۱۳٨٩ به کوشش ایرج افشار- با همکاری کریم اصفهانیان پژوهشهای ایرانشناسی - نامواره دکتر محمود افشار 139
  ۱۳٨٩ به کوشش قدرت الله روشنی - ایرج افشار خاندان غفاری - جلد سوم 138
  ۱۳٨٩ عزت الله فولادوند

دیلمیان و امیران فولادوند

137
  ۱۳٨٩ تالیف: دکتر محمود افشار یزدی
ترجمه: سید ضیاالدین دهشیری
سیاست اروپا در ایران 136
  ۱۳٨٩ دکتر محمود امید سالار

سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی

135
 

۱٣٨٨

دکتر منوچهر ستوده

آثار تاریخی ورارود و خوارزم (جلد سوم)

134
با یادداشت کاوه بیات

۱٣٨٨

غلامعلی بایندر خلیج فارس 133
 

۱٣٨٨

به کوشش مریم میرشمسی

العراضه فی الحکایه السلجوقیه

132
 

۱٣٨٨

به کوشش محمد روشن منافع حیوان 131
 

۱٣٨٨

ترجمه و گردآوری: همایون صنعتی زاده جغرافی اداری ایران باستان 130
 

۱٣٨٨

به کوشش دکتر سید فرید اکرم سروده ها و نوشته های منیر لاهوری 129
با همکاری نادره سیدی، اشرف السادات میرکمالی

۱٣٨٨

مهدی سیدی جغرافیای تاریخی خوارزم 128
با همکاری محمدرسول دریاگشت 1387 به کوشش ایرج افشار پژوهشهای ایران شناسی (نامواره دکتر محمود افشار ج 17) 127
به کوشش ایرج افشار 1388 دکتر عارف نوشاهی پژوهشهای ایران شناسی (نامواره دکتر محمود افشار ج 18) 126
  1388 به کوشش ایرج افشار دفتر تاریخ (ج سوم) 125
به کوشش دکتر ناصر رحیمی و محمد رسول دریاگشت 1387 میرزا عبدالعظیم قریب فرائدالادب 124

 

۱۳۸۶

علیمحمد هنر

یادداشتهای سندبادنامه

123

 

۱۳۸۶

ریچارد نلسون فرای ترجمه اوانس اوانسیان

میراث آسیای مرکزی

122

 

۱۳۸۶

دکتر عارف نوشاهی

مقالات عارف(دفتر دوم)

121

 

۱۳۸۶

محمد رسول دریا گشت

مقالات سعید نفیسی

120

 

۱۳۸۶

شکیل اسلم بیک

قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره

119

 

۱۳۸۶

یحیی خانمحمد آذری

دیوان قبولی هروی

118

با همکاری نادره سیدی و محمد رضا آشتیانی

۱۳۸۶

مهدی سیدی

جغرافیای تاریخی مرو

117

 

۱۳۸۶

دکتر هاشم رجب زاده

جستار های ژاپنی در قلمرو ایرانشناسسی

116

 

۱۳۸۶

ایرج افشار

به یاد محمد قزوینی

115

 

۱۳۸۶

ایرج افشار

اسناد تاریخی خاندان غفاری-ج 2

114

 

۱۳۸۶

دکتر منوچهر ستوده

آثار تاریخی ورارود و خوارزم جلد دوم

113

 

۱۳۸۵

عنایت الله مجیدی

میمون دژ الموت

112

 چاپ جدید

۱۳۸۵

دکتر منوچهر مرتضوی

مسائل عصر ایلخانان

111

 جلد اول

۱۳۸۵

به کوشش ایرج افشار- علی محمد هنر

مسائل پاریسیه (یادداشتهای محمد قزوینی)

110

 به کوشش ایرج افشار - فرشته صرافان

۱۳۸۵

محمد میرک بن مسعود حسینی منشی

ریاض الفردوس خانی

109

 همراه متون پیشینه

۱۳۸۵

دکتر سید صادق سجادی

تاریخ برمکیان

108

 سالهای 1243-1327

۱۳۸۵

کریم اصفهانیان - بهرام غفاری - علی اصغر عمران

اسناد تاریخی خاندان غفاری-ج 1

107

 به کوشش دکتر فرید بیژن

۱۳۸۵

شاه عبدالله بدخشی

ارمغان بدخشان

106

چاپ دوم

۱۳۸۴

عبدالرضا سالار بهزادی

بلوچستان در سالهای 1307 تا 1317

105

 حاوی 16 مقاله

۱۳۸۴

ایرج افشار

فرهنگ ایران زمین جلد 30

104

 حاوی 16 رساله

۱۳۸۴

ایرج افشار

دفتر تاریخ جلد دوم

103

 ستوده نامه 1 - 41 مقاله

۱۳۸۴

ایرج افشار- کریم اصفهانیان و محمدرسول دریاگشت

پژوهشهای ایران شناسی
(نامواره دکتر محمود افشار، جلد 15)

102

  ستوده نامه 2 - 35 مقاله

۱۳۸۴

ایرج افشار- کریم اصفهانیان و محمدرسول دریاگشت

پژوهشهای ایران شناسی
(نامواره دکتر محمود افشار، جلد 16)

101

 

۱۳۸۴

رحیم مسلمانیان قبادیانی با همکاری ناصر رحیمی

بدایع الصنایع

100

 

۱۳۸۴

عنايت الله رضا

آذربايجان و ارّران (آلبانياي قفقاز)

99

 سمرقند و بخارا

۱۳۸۳

دکتر منوچهر ستوده

آثار تاریخی ورارود و خوارزم جلد اول

98
 

۱۳۸۳

دکتر سید حسن عباس

احوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی

97

ترجمة كيكاوس جهانداري

۱۳۸۳

نس گابريل

ماركوپولو در ايران

96

به كوشش ايرج افشار

۱۳۸۳

گلبدن بانو (دختر بابر و خواهر همايون)

گلبدن نامه

95

19مقاله و رسالة تحقيقي در زمينة ادبيات فارسي و نسخه شناسي

۱۳۸۳

نذير احمد

قند پارسي - جلد دوم

94

كارنامة سالهاي 1338 تا 1382

۱۳۸۳

دكتر محمود افشار يزدي

پنج وقفنامه

93

دربارة عباس اقبال آشتياني

۱۳۸۳

حسن شايستگان

اقبال و تاريخ نگاري

92

مشتمل بر قصائد، غزليات ، قطعات و سفر نامه هاي منظوم

۱۳۸۲

دكتر محمود افشار يزدي

سفرنامه و دفتر اشعار

91

ترجمة همايون صنعتي زاده

۱۳۸۲

 

جغرافياي استرابو سرزمينهاي زير فرمان هخامنشيان

90

تصحيح سيد علي آل داود

۱۳۸۲

فخر الدين رازي 543-606

جامع العلوم ‹‹ستّيني››

89

 

 ۱۳۸۲

دكتر عنايت الله شهراني

ضرب المثلهاي دري افغانستان

88
از قاضی عمر بیضاوی ۱۳۸۲ میر هاشم محدث نظام التواریخ 87
  ۱۳۸۱ دکتر محمود امیر سالار جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی 86

سیف بن محمد سیفی هروی

۱۳۸۱ محمد آصف فکرت پیراسته تاریخ نامه هرات 85

سروده نوری اژدری

1381 دکتر محمود مدبری غازان نامه منظوم 84

در زمينة ادبيات فارسي و نسخه شناسي - سي و سه گفتار

۱۳۸۱

عارف نوشاهي

مقالات عارف

83

در نوشته هاي چيني و مغولي سده هاي ميانه (جستارهاي تاريخي و جغرافيائي) - ترجمه و تحقيق دكتر هاشم رجب زاده

۱۳۸۱

اميلي و. برتشنايدر

ايران و ماوراء النهر

82

در بر گيرندة 34 مقاله به كوشش ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان

۱۳۸۱

دكتر محمود افشار

پژوهشهاي ايرانشناسي
 (نامواره دکتر محمود افشار، جلد سیزدهم)

81

در بر گيرندة 37 مقاله به كوشش ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان

۱۳۸۱

دكتر محمود افشار

پژوهشهاي ايرانشناسي
 (نامواره دکتر محمود افشار، جلد چهاردهم)

80

گردآوری ایرج افشار

۱۳۸۰   دفتر تاریخ (جلد اول)، هشت رساله تاریخی 79

به كوشش دكتر منوچهر ستوده

۱۳۸۰

مير سيد شريف راقم سمرقندي

تاريخ راقم

78

 چاپ دوم

۱۳۸۰

دكتر محمود افشار يزدي

افغان نامه، جلد اول

77

 چاپ دوم

۱۳۸۰

دكتر محمود افشار يزدي

افغان نامه، جلد دوم

76

 چاپ دوم

۱۳۸۰

دكتر محمود افشار يزدي

افغان نامه، جلد سوم

75
به خط شکسته احمد قوام السلطنه 1379 ایرج افشار بوستان سعدی 74
  1379 دکتر نذیر احمد مکاتیب سنایی 73
  1379 یحیی ذکاء جستارهایی درباره زبان مردم آذربایگان 72
34 مقاله 1379   پژوهشهای ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار، جلد 12) 71
ترجمه همایون صنعتی زاده 1379 آرنولد توین بی جغرافیای اداری هخامنشیان 70
کتابت محمود اتابکی سال 693 هجری قمری 1378 غلامرضا طاهر و ایرج افشار المختارات من الرسائل 69
 

1378

پژوهشهای ایران شناسی (نامواره دکتر محمود افشار، جلد 11)

68

دربارة قرارداد 1919 ايران و انگليس

۱۳۷۷

 ترجمة دكتر جواد شيخ الاسلامي

اسناد محرمانه وزارت خارجة بريتانيا جلد اول

67

گردآوری از دکتر سید حسن عباس

۱۳۷۷ دکتر امیرحسین عابدی گفتارهای پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی 66

به كوشش محمد تقي دانش پژوه

۱۳۷۷

اسمعيل بن محمد ريزي

فلسفة اشراق به زبان فارسي (حيات النفوس)

65

مجموعه مقالات

۱۳۷۷ محمدرسول دریاگشت (گردآوری) قائم مقام نامه 64

در برگيرنده 58 مقاله، گردآورنده: ايرج افشار با همكاري محمدرسول دریاگشت

۱۳۷۷

دكتر محمود افشار

ناموارة دكتر محمود افشار جلد دهم

63

ترجمه همایون صنعتی زاده

۱۳۷۷ ویلهلم بارتلد جغرافیای تاریخی ایران 62
  ۱۳۷۷

عبدالله عقیلی

دارالضربهای ایران در دوره اسلامی

61

دربارة قرارداد 1919 ايران و انگليس

۱۳۷۷

 ترجمة دكتر جواد شيخ الاسلامي

اسناد محرمانه وزارت خارجة بريتانيا جلد سوم

60

بر اساس نسخة تازه ياب - به تصحيح محمد تقي دانش پژوه - با همكاري قدرت اله پيشنماز زاده

۱۳۷۶

ابوالمعالي محمد بن نعمت علوي فقيه بلخي

بيان الاديان

59

بر اساس نسخة تازه ياب - به تصحيح محمد تقي دانش پژوه - با همكاري قدرت اله پيشنماز زاده

۱۳۷۶

دكتر يونس جعفري - ايران شناس و استاد زبان فارسي در هند

ارمغان ادبي- پژوهشهاي ادبي در ادبيات فارسي هند

58

تجدید چاپ عکسی

۱۳۷۶ سید محمد علی جمال زاده گنج شایگان (اوضاع اقتصادی ایران) 57

از میرزابیگ جنابدی

۱۳۷۵ غلامرضا طباطبایی مجد روضه الصفویه (در تاریخ صفویه) 56
  ۱۳۷۵ ایرج افشار (گردآوری) نامه های دوستان به دکتر محمود افشار 55

در برگيرنده چهل و يك مقاله- گردآورنده ايرج افشار- با همكاري كريم اصفهانيان

۱۳۷۵

پرويز اذكائي

ناموارة دكتر محمود افشار جلد نهم

54

 

۱۳۷۵

محمد محسن مستوفي

زبده التواريخ

53
  1374 پرویز اذکایی تاریخ نگاران ایران (جلد اول) 52

نيمه دوم سدة دهم هجري

۱۳۷۳

فريدون نوزاد

نامه هاي خان احمد خان گيلاني

51

در برگيرنده 25 مقاله گردآورنده ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان

۱۳۷۳

دكتر محمود افشار

ناموارة دكتر محمود افشار جلد هشتم

50

ترجمة محمد بن اسعد بن عبد الله تستري به كوشش ايرج افشار

۱۳۷۳

ابواسحق ابراهيم اصطخري

ممالك و مسالك

49

گردآوري ايرج افشار با همكاري محمد رسول درياگشت

۱۳۷۳

غلامرضا رشيد ياسمي

مقاله ها و رساله ها

48

 

۱۳۷۳

غلامرضا طباطبائي مجد

معاهدات و قراردادهاي تاريخي در دورة قاجاريه

47

دربارة وقايع كردستان در سال 1297 هجري به كوشش ايرج افشار

۱۳۷۳

امير نظام گروسي

گزارشها و نامه هاي ديواني و نظامي

46

به كوشش دكتر محمد حسن سيّدان

۱۳۷۳

اشرف مازندراني

ديوان اشعار

45

(سالهاي 1105 تا 1110 ه‍ ق- پادشاهي شاه سلطان حسين صفوي) به كوشش محمد نادر نصيري مقدم

۱۳۷۳

محمد ابراهيم بن زين العابدين نصيري

دستور شهرياران

44

 

۱۳۷۳

پرويز اذكائي

تاريخنگاران ايران بخش يكم

43

تجدید چاپ عکسی

۱۳۷۳ هادی حسن (ایران شناس هندی) مجموعه مفالات 42
 

۱۳۷۲

دکتر عنایت الله رضا

آذرباییجان و ارّان

41

در برگيرنده سي و دو مقاله گرد آورنده ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان

۱۳۷۲

دكتر محمود افشار

ناموارة دكتر محمود افشار جلد هفتم

40

به كوشش ايرج افشار

۱۳۷۲

زين الدين بن حمد الله مستوفي قزويني

ذيل تاريخ گزيده

39

به كوشش مير هاشم محدث

۱۳۷۲

محمد يوسف و اله اصفهاني

خلد برين (تاریخ صفویه)

38

 

۱۳۷۲

محمدعلي جمالزاده

تاريخ روابط روس و ايران

37

هجده گفتار ادبی و تاریخی

۱۳۷۱

نذير احمد

قند پارسي - جلد اول

36

علل تشپت فرهنگي و اجتماعي

۱۳۷۱

نجيب مايل هروي

تاريخ و زبان در افغانستان

35

ترجمه دکتر محمد اسلم خان

۱۳۷۱ دکتر سید عبدالله ادبیات فارسی در میان هندوان 34

33 مقاله نوشته دانشمندان

۱۳۷۱ ایرج افشار (گردآوری) زبان فارسی در آذرباییجان، جلد دوم 33
  ۱۳۷۰ احمد اداره چی گیلانی شاعران همعصر رودکی 32
  ۱۳۷۰ دکتر غلامعلی رعدی آذرخشی گفتارهای ادبی و اجتماعی 31

در برگيرندة 33 مقاله گردآوري ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان

۱۳۷۰

دكتر محمود افشار

ناموارة دكتر محمود افشار - جلد ششم

30

 جلد2

۱۳۷۰

دكتر محمود افشار

گنجينة مقالات ادبي، تاريخي و اجتماعي

29

 

۱۳۷۰

عزيز دولت آبادي

سرايندگان شعر پارسي در قفقاز

28
از امیر محمود بن خواندمیر ۱۳۷۰ غلامرضا طباطبایی مجد ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب 27

 

۱۳۶۹

ناصح ناطق

ايران از نگاه گوبينو

26
  ۱۳۶۹ غلامرضا رشید یاسمی کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او 25

تاريخ افغانستان در سالهاي 1207-1324ق به كوشش محمد آصف فكرت

۱۳۶۹

محمد يوسف رياضي هروي

عين الوقايع

24

ترجمة احمد توكلي

۱۳۶۹

مروين ل. انتنر

تاریخ روابط بازرگاني روس و ايران 1828-1914

23

جستارهايي در جغرافياي اساطيري و تاريخي ايران شرقي ترجمه با اضافات از داود منشي زاده

۱۳۶۸

ژوزف ماركوارت (آلماني)

وهرود و ارنگ

22

در برگيرنده چهل و هفت مقاله به كوشش ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان

۱۳۶۸

دكتر محمود افشار

ناموارة دكتر محمود افشار جلد پنجم

21

مقالات سياسي يا ‹‹سياستنامة جديد›› دكتر در علوم سياسي و اجتماعي از دانشگاه لوزان 1919 ميلادي

۱۳۶۸

دكتر محمود افشار

گنجينة مقالات، جلد اول

20

سفرنامة سيد ابوالحسن قندهاري در 1286 و اسناد مربوط به آن

۱۳۶۸

محمد آصف فكرت

گزارش سفارت كابل

19

در برگيرنده بيست و هفت مقاله گردآوري ايرج افشار

۱۳۶۸

از نوشته هاي دانشمندان و زبانشناسان

زبان فارسي در آذربايجان، جلد اول

18

دربارة قرارداد 1919 ايران و انگليس

۱۳۶۸

 ترجمة دكتر جواد شيخ الاسلامي

اسناد محرمانه وزارت خارجة بريتانيا جلد دوم

17
 

1367

پرویز اذکایی

فرمانروایان گمنام (جلد اول)

16

در برگيرنده چهل و چهار مقاله گرد آورنده ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان

1367

دكتر محمود افشار

ناموارة دكتر محمود افشار جلد چهارم

15

در برگيرنده بيست و چهار مقاله گرد آورنده ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان

۱۳۶۶

دكتر محمود افشار

ناموارة دكتر محمود افشار جلد سوم

14

در برگيرنده سی مقاله گرد آورنده ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان

1365

دكتر محمود افشار

ناموارة دكتر محمود افشار جلد دوم

13

در برگيرنده سي و هشت مقاله به كوشش ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان

۱۳۶۴

دكتر محمود افشار

ناموارة دكتر محمود افشار جلد اول

12

 چاپ دوم

1360

دكتر منوچهر مرتضوي

زبان ديرين آذربايجان

11

 

۱۳۵۸

ناصح ناطق

زبان آذربايجان و وحدت ملي ايران

10
با مقدمه و پیوستهای تازه از مؤلف درباره قرارداد 1919 از دکتر محمود افشار ۱۳۵۸ ضیاءالدین دهشیری سیاست اروپا در ایران 9
  1353 دکتر محمود افشار گفتار ادبی (کتاب دوم: اشعار واقف و دیگران) 8
  1353 دکتر محمود افشار گفتار ادبی (کتاب اول: مباحث ادبی) 7
تجدید چاپ از روی چاپ 1921 برلین 1352 دکتر محمود افشار سیاست اروپا در ایران 6
چاپ سوم 1338 دکتر محمود افشار مجله آینده، جلد اول 5
چاپ سوم 1338 دکتر محمود افشار مجله آینده، جلد دوم 4
چاپ دوم 1338 دکتر محمود افشار مجله آینده، جلد سوم 3
چاپ سوم   دکتر محمود افشار مجله آینده، جلد چهارم 2
یکصدوپنجاه دستخط ناصدالدین شاه   به کوشش ایرج افشار اسناد خاندان غفاری (جلد ۲) 1